Arkitekturblog.com – Arkitektur Blog med nyheder og debat fra Aarhus og resten af landet.
Image default
Idéoplæg

Idéoplæg: Plads til nyt torv mellem Hans Hartvig Seedorffs Stræde og Frederiksgade.

Et idéoplæg fra arkitekturblog.com er et tænkt forslag til hvordan byen kunne udvikle sig. Der er naturligvis noget der der kaldes privat ejendomsret og lokalplaner, men med et idéoplæg er det nødvendigt for en kort stund at forestille sig en tilsidesættelse af gældende lokalplaner og andet der kan være til hinder for at ideen bliver realiseret.

Idéoplæg: Etablering af større plads med udeliv mellem Hans Hartvig Seedorffs Stræde og Frederiksgade

Luftfoto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Da Hotel Scandic i begyndelsen af 10’erne byggede nyt (og bevarede lidt) på området mellem Østergade og Hans Hartvig Seedorffs Stræde blev det lidt mere mørkt og indelukket i Hans Hartvig Seedorffs Stræde. Jeg er i udgangspunktet tilhænger af at fortætte med infills, og tilføjelsen af Scandics store byggeri var på mange måder en forbedring af eksisterende forhold. Desværre betød det jo også at gaden blev lidt mere lukket, da der ikke længere var et åbent område på østsiden af Hartvig Seedorffs Stræde. Scandics nye bygning er relativt tillukket i stueetagen, dog med en større indgang til underjordisk parkering. Der er dog heldigvis åbent for erhverv i hjørnet mod Østergade hvor Eventyr Sport fik deres nye store butik.

Frederiksgade ligger stort set parallelt med Hans Hartvig Seedorffs Stræde, og har i de senere år lidt af butiksdød og lokaler der ikke kunne lejes ud. Hvordan kan man få folk til søge mere mod Frederiksgade? Det kan man ved at sørge for opholdssteder i nærheden. Forslaget går derfor ud på at åbne op for passage mellem Frederiksgade og Hans Hartvig Seedorffs Stræde. Desuden bør der etableres en større plads mellem disse to gader. For at dette kan lade sig gøre kræves det at to bygninger må rives ned; Hans Hartvig Seedorffs Stræde nr. 6 og Frederiksgade nr. 71. Ingen af de to bygninger har nogen bevaringsværdige træk, og er fuldstændig anonyme og fejlplaceret i byrummet.

“Jamen, er det ikke formålet med denne blog i store træk at forhindre nedrivning af bygninger?” Nej, ikke nødvendigvis, og slet ikke hvis bygningerne ikke tilføjer noget positivt til byrummet – dette gælder især mange sterile og “kolde” funktionelle bygninger opført efter 1950.

Ved at nedrive Hans Hartvig Seedorffs Stræde nr. 6 kan man skabe gennemgang til ophold. Foto: Phillip Fangel, 21-03-2020.
Bygningen Frederiksgade nr. 71 er anonym og tilføjer intet godt til gadebilledet. Foto: Phillip Fangel, 21-03-2020.

River man de to bygninger ned skaber man lys og luft, og plads til at skabe en gennemgang mellem to vigtige centrale gader. I mellemrummet, hvor der nu ligger en parkeringsplads vil man kunne skabe ophold med buske og træer samt mulighed for udeservering. Ligeledes bliver der åbent udsyn til flere flotte bygninger bl.a. Hans Hartvig Seedorffs Stræde nr. 10 og til dels nr. 12 (Asylet Børnely). Der er allerede en mindre plads foran nr. 10, og det vil oplagt med en større plads i forlængelse af denne. Det er vigtigt at der også bliver tænkt i, at åbne op på steder hvor det giver mening. Der er blevet fortættet mange stedet, og det kan jeg som nævnt også godt forstå, men man må også se den anden vej en gang i mellem. Dette gælder især hvis man bidrager til en øget kvalitet i bylivet med rum til ophold og grønt.

Gårdrummet kunne omdannes til et hyggeligt grønt sted til ophold og afslapning mellem de to gader. Der kunne alternativt bygges en smal bygning langs væggen til højre som kunne indeholde udadvendte funktioner el. udeservering. Foto: Phillip Fangel, 21-03-2020.

Forbedringsforslag 1:

Nedriv de to bygninger (Hans Hartvig Seedorffs Stræde nr. 6 og Frederiksgade nr. 71), og etabler passage og torv.

Forbedringsforslag 2:

Nedriv de to bygninger (Hans Hartvig Seedorffs Stræde nr. 6 og Frederiksgade nr. 71), og etabler passage og torv. Byg i stedet langs den nordlige side en etageejendom tilpasset til områdets stil med erhverv i stueetagen (med henblik på udeservering – sydvendt område for direkte sol).

Eksempel på tilføjelse af ny bygning langs den nordlige grænse. Luftfoto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Skriv en kommentar

Vi bruger cookies for at forbedre dit besøg og vurdere brugen af de enkelte elementer. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. OK Læs mere

Cookie- og Privatlivspolitik