Arkitekturblog.com – Arkitektur Blog med nyheder og debat fra Aarhus og resten af landet.
Image default
Aarhus Centrum Andet Det er en ommer Historiske bygninger Nyheder Projekter

Aarhus: Status på mulig nedrivning af Jomsborg og andre ejendomme ved Europaplads 6-8 (november 2020).

Sagen kort: Europaplads 6-8 samt Mindegade 12 ønskes fra en privat bygherre nedrevet for, at der i stedet kan opføres et markant modernistisk byggeri i op til 9-etager. Den private bygherre har anmodet om en ny lokalplan, der tillader højhuse på denne grund. Lokalplanforslag 1124 skal være med til at understøtte det nye projekt, efter et tidligere forsøg på at indlemme grunden i en ny højhuspolitik blev afvist tilbage i 2017. Godkender Aarhus Byråd sagen betyder det, at bevaringsværdige ejendomme “må lade livet”, og at den prægtige etageejendom “Jomsborg” tegnet af Thorkel Møller og opført i 1909-10 vil blive revet ned.

Der var Byrådsmøde i Aarhus den 4. november 2020. Her blev sagen om Europaplads 6-8 igen sendt i Teknisk Udvalg (11. nov 2020). Der var flere forbehold bl.a. fra Eva Borchorst Mejnertz (RV) der omtalte høringssvaret fra denne side, omend med et par småfejl. Det er yderst positivt at Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten m. fl. tager forbehold. Nu mangler vi blot, at de lidt større partier forstår hvad der reelt er på spil.

Det er Finn Bach Petersen (Fibach A/S) og Poul Kristiansen (PP Kristiansen Invest ApS) der står bag højhusprojektet. Uanset hvor meget den private bygherre, og repræsentanter for selskabet Europa Plads ApS, forsøger at ty til de tyndeste argumenter for hvorfor byggeriet er tilpasset omgivelserne, så ændrer forslaget ikke på det faktum, at vi står overfor en kulturhistorisk katastrofe af hidtil usete dimensioner. Der er for mig åbenlyst, at den private bygherre ingen sympati besidder overfor byen Aarhus, når man ønsker at rive betydningsfulde historiske bygninger og arkitektoniske perler ned i det gamle område ved Dynkarken, Mindegade og Ridderstræde. Den sympati, såvel som velovervejede rationelle beslutninger, skulle politikerne dog gerne have. Man kan spørge sig selv om bygherre vil Aarhus det bedste, eller det blot er et spørgsmål om at profitere økonomisk fra alle “de hemmelige” (jvf. Stiften juni 2016) opkøb af ejendomme, der blev foretaget i årene op til 2016? Vurdér selv. Her er et uddrag fra ledelsesberetningen fra seneste årsrapport bag selskabet:

Årsrapport 2019 – side 7: Selskabets ejere forventer, at der ved projektudvikling og projektering vil ske en værdiforøgelse af selskabets aktiver. Projektet afventer på nuværende tidspunkt godkendelse af lokalplanen, der er under behandling, hvorfor den opgjorte værdi på 113.028 tkr. anses som værende bedste bud på dagsværdien af ejendommene på statusdagen. Selskabets ejendomme ligger meget attraktivt i Aarhus C, hvorfor den foreløbige projektudvikling har vist stor interesse fra flere parter og dermed også de positive forventninger fra selskabets ejere.

Læs mere i årsrapporter fra Europa Plads ApS her: https://cvrapi.dk/virksomhed/dk/europa-plads-aps/34719640

Politikerne bør i alle tilfælde sige fra overfor det her projekt, og den destruktion det vil medføre for Aarhus’ historiske bykerne. Det er ganske enkelt nogle virkelige uanstændige træk der er taget for at nedbryde vigtige historiske dele af vores by, og her tænker jeg ikke mindst på negligeringen af den vedtagne højhuspolitik fra 2017.

Sagen udsat efter møde i Teknisk Udvalg (11. nov)

Efter sagen var i Teknisk Udvalg onsdag d. 11. november 2020 blev sagen ydeligere udsat, mens “Forvaltningen fremsender et notat om lokalplanens betydning for trafikafviklingen i området, herunder om der forventes yderligere trafik i området, hvis lokalplanen vedtages, til udvalget. Notatet vil desuden behandle bredden på det overdækkede fortovs- og stiareal samt en kort redegørelse af de højhusbyggerier der tidligere har været i tankerne på arealerne, der grænser op til lokalplanområdet.

Tja, man må forvente at forvaltningen (som går ind for projektet) fremsender et subjektivt svar med den forventede “begrænsede” stigning i trafikal belastning af området. Desuden vil man sikkert genbruge bygherres egne visualiseringer til at fortælle om, hvor generøse man har været ved at skære projektet ned til 9-etager fremfor de 17-18 etager, der prægede de første illustrationer. Mon ikke også, man genbruger det dårligt-pixelerede billede af første illustration for at tydeliggøre, at det nye projekt står knivskarpt i modsætning dertil? Fint trick, som Claus Høgh Rasmussens (Europaplads ApS repræsentant), også benytter sig af i sit notat om foretræde – her er de to forslag listigt sat op side mod side – det ene i markant dårligere kvalitet end det andet.

Europaplads repræsentant – Hvem er Claus Høgh Rasmussen?

For at sætte persongalleriet om det nye højhusprojekt lidt i relief har en ny spiller markeret sig i debatten. Mest interessant er det, at Claus Høgh Rasmussen, repræsentant for Europa Plads ApS, i et notat om foretræde udtaler sig på vegne af selskabet bag projektet.

Læs hele foretrædmaterialet som pdf her: https://www.aarhus.dk/umbraco/api/EsdhCloudFile/Download?agendaId=506622&fileName=6eb6762e-3010-460a-b4ec-c3fd44327a36.pdf&committeeId=711&downloadName=Foretr%c3%a6demateriale+fra+Europa+Plads+ApS+(modtaget+09.11.2020)

Claus Høgh Rasmussen omtaler denne blogside, og “går bevidst efter manden” da han påpeger, at jeg ikke er arkitekt. Implicit deri tolker jeg, at han (og Europa Plads ApS) devaluerer mit høringssvar fordi denne personlige blog om arkitektur ikke er skrevet af en arkitekt. Hvorfor ellers nævne det? Til det kan jeg i øvrigt blot konstatere, at Claus Høgh Rasmussen, og for den sags skyld Finn Bach Petersen og Poul Kristiansen ej heller er historikere med indsigt i historiske, politiske og kulturelle forhold der gør sig gældende i forhold til bygningsbevaring. Som en sammenlignelig tolkning, må jeg derfor konkludere, at deres ret til at ødelægge aarhusiansk og national bygningsarv beror på vurderinger der ikke er fagligt begrundede i deres uddannelsesmæssige baggrunde.

Lidt kuriøst fakta fra offentligt tilgængelige oplysninger. Europa Plads ApS hører i øvrigt til på Europaplads 16, 3. sal. Det er nøjagtigt samme adresse som selskabet FRALNIJO Holding ApS har hørt til. Direktør i FRALNIJO var Claus Høgh Rasmussen. FRALNIJO Holding ApS ophørte efter tvangsopløsning og konkurs i 2012.

Formålet med FRALNIJO Holding ApS lød således: “Selskabets formål er at besidde kapitalandele i tilknyttede selskaber samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.”

Egenkapitalen var i stort minus til sidst i Rasmussens erhvervseventyr jvf. årsrapporter fra selskabet. Se mere, og læs de ganske interessante årsrapporter på https://cvrapi.dk/virksomhed/dk/fralnijo-holding-aps/28678576. Det er interessant at få nogle fakta på bordet, og det er bestemt interessant at denne mand er tilknyttet projektet og udtaler sig på vegne af Europa Plads ApS. Det er ellers ikke meget selskabet bag profilerer sig, så det faktum, at man kan få et bedre overblik over strukturen betyder en del i helhedsopfattelsen af projektets fundament.

Claus Høgh Rasmussen har også markeret sig ved omdannelsen af Fragtmandscentralen i Åbyen i Åbyhøj, og her blev han fotograferet sammen med Teknik og Miljø Rådmand Bünyamin Simsek. https://amtsavisen.dk/artikel/voksev%C3%A6rk-langs-frichsvej-600-boliger-og-torvehus-med-butikker-p%C3%A5-vej-2018-12-19. Rådmanden udtalte sig senest særdeles positivt om et nyt højhus ved Europaplads 6-8 ved byrådsmødet den 4. november 2020.

Lyt til hele debatten om Europaplads 6-8 (fra 4. nov 2020) i byrådet, her: https://www.aarhus.dk/Player/Embed/?url=https%3a%2f%2faakesdhaudio.azureedge.net%2faudio%2f2020%2f01_2020.11.04.mp3

Læs også

Aarhus: Boligforeningen Ringgården’s Søhesten på Aarhus K er ved at få facaden påsat

Phillip Fangel

Aarhus: Boligblokke skyder op på grunden hvor den gamle Vejlby skole lå

Phillip Fangel

Aarhus: Pakhusene fotoopdatering (23-07-2019)

Phillip Fangel

Skriv en kommentar

Vi bruger cookies for at forbedre dit besøg og vurdere brugen af de enkelte elementer. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. OK Læs mere

Cookie- og Privatlivspolitik